คณิตศาสตร์

ตรวจคำตอบให้หน่อยค้า🙏 จะขอบคุณมากๆๆๆๆๆ เราลองทำเอง ไม่รู้จาผิดไหม ขอบคุณรํ้าใจคนมาตอบล่วงหน้าด้วยค่ะๆๆ❤💓 (เรขาคณิต 3 มิติม.3)

๓ ไบ ไก (907494 1 1 6 ? 0 หด หภิ 1เ 6 0 ขวดยากันเป็นวรู สี่ หรี่องลัตร์พอวารคักนแลร ร เซนเห็เมช ' 6 : วดยากันเป็นรูปสเหลียมจตุ วงสยาวตานละ 5 เซนตเมดตว ขวดผู้ง์ 1(6 เซนติเมตร จะข1รรจยา [กง ' ขฆ๕3 ๆ ๕ จ ๕ เตดกลกบา ศกเขซนตเมตวร

คำตอบ

ถูกแล้วครับ

ผู้เยี่ยมชม

ทุกข้อเลยใช่ไหมคะ ขอบคุณมากค่ะ🙏💓😂

ผู้เยี่ยมชม

ครับผม
จำสูตรให้ได้ดูหน่วยให้ดีและก็ใส่หน่วยตอนตอบด้วยครับ

แสดงความคิดเห็น