วิทยาศาสตร์

อันนี้เป็นหมอกหรือเมฆสเตรตัสหรอคะ

คำตอบ