วิทยาศาสตร์

หมอกหรือเมฆสเตรตัสคะ
(ถ่ายหลังฝนตก ในตอนบ่าย)​

คำตอบ