คำตอบ

A คือน้ำ
B คือ CO2 (คาร์บอนไดออกไซด์)
C คือคลอโรฟิลล์
D คือกลูโคส
G คือแป้งหรือก็คือเซลลูโลส
E คือน้ำ
F คือ O2 (ออกซิเจน)

แสดงความคิดเห็น