วิทยาศาสตร์

เคมี ม.1เทอม1,2เรียนเกี่ยวกับเรื่องไรบ้างครับบอกผมหน่อย😍

คำตอบ

ู้เคมีรร.เรามันจะมามีเรียนตอนม.2นะ แต่หลักๆแล้วมีเรื่อง ธาตุ สารกัมมันตรังสี สมการเคมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงพลังงาน กับการเปิกปฏิกรินาเคมี การเกิดฝนกรดนะคะ😁

สุพรรณ โคคีรี

ขอบคุณคราฟฟฟฟ😍

แสดงความคิดเห็น