วิทยาศาสตร์

อยากรู้ว่าวิชาวิทยาศาสตร์ของม.1เรียนอะไรบ้างคะ ใครรู้ช่วยบอกหรือเขียนโน้ตให้หน่อยได้มั้ยคะ

คำตอบ

ก็มี
1)หน่วยของสิ่งมีชีวิต
2)การดำรงชีวิตของพืช
3)ธาตุ สารประกอบ
4)สาร สมบัติของสาร
5)พลังงานความร้อน
6)บรรยากาศ

แสดงความคิดเห็น