วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

วิทยาศาสตร์ม.2 เรียนเรื่องอะไรบ้างค่ะ

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

บทที่ 1 การจำแนกสาร
1.1 การแยกสารผสม
1.2 สารประกอบและธาตุ

บทที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี
2.1 ปฏิกิริยาเคมี
2.2 อัตราการเกิดปฏิกิริยา
2.3 กฎทรงมวลของสาร
2.4 ประเภทของปฏิกิริยาเคมี
2.5 ปฏิกิริยาระหว่างกรด-เบส
2.6 การสึกกร่อนของโลหะ
2.7 การสึกกร่อนของวัสดุคาร์บอเนต
2.8 การเผาไหม้สารอินทรีย์

บทที่ 3 ทรัพยากรธรณี
3.1 ดิน
3.2 หิน
3.3 แร่
3.4 น้ำ

บทที่ 4 โลกของเรา
4.1 ส่วนประกอบของโลก
4.2 การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

บทที่ 5 แรงในชีวิตประจำวัน
5.1 แรงที่กระทำต่อวัตถุ
5.2 ขนาดและทิศทางของแรง
5.3 ผลที่เกิดขึ้นกับวัตถุเมื่อแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุเท่ากับศูนย์
5.4 แรงโน้มถ่วงของโลก

บทที่ 6 อาหารกับการดำรงชีวิต
6.1 สารอาหาร
6.2 ธาตุที่เป็นส่วนประกอบของอาหาร
6.3 การกินอาหารให้ถูกสัดส่วน
6.4 โทษของการขาดอาหาร
6.5 พลังงานจากสารอาหารกับกิจกรรมต่างๆ
6.6 สิ่งเป็นพิษในอาหาร

บทที่ 7 ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์
7.1 โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์
7.2 ชีวิตสัตว์และเทคโนโลยีชีวภาพ

บทที่ 8 แสง
8.1 การสะท้อนของแสง และการเกิดภาพจากกระจกเงา
8.2 การหักเหของแสง
8.3 เลนส์ และการเกิดภาพ
8.4 ทัศนอุปการณ์
8.5 ความสว่างและการมองเห็น
8.6 เทคโนโลยีเกี่ยวกับแสง

toeny

ขอบคุณค่ะ

TB

ยินดีค่ะ

แสดงความคิดเห็น

คำตอบ

เทอมที่1
1.การจำแนกสาร
2.ปฏิกิริยาเคมี
3.ทรัพยากรธรณี
4.โลกของเรา
5.แรงในชีวิตประจำวันค่ะ
เทอมที่2.
1.อาหารกับการดำรงชีวิต
2.ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์
3.แสงค่ะ😊😊

toeny

ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!