สังคมศึกษา

ม.3ประวัติศาสตร์เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ??😊

คำตอบ

Choosen As Best Answer

สงครามโลกครั้งที่ 1,2
สงครามเย็น
พวกกลุ่มเศรษกิจยุโรป ศตงรรษที่ 20 ค่ะ

แสดงความคิดเห็น