คอมพิวเตอร์

อาพาเน็ตแบ่งเป็นกี่เครือข่าย อะไรบ้าง

คำตอบ

อาร์พาเน็ต แบ่งเป็น2เครือข่าย
1.เครือข่ายด้านงานวิจัย
2.เครือข่ายของกองทัพ

ปล.ถ้าผิดก็ขอโทษนะคะ🙏

แสดงความคิดเห็น