คอมพิวเตอร์
มัธยมต้น

คือเราหาคำตอบของข้อที่4ในGoogleไม่เจอ เพื่อน ๆช่วยเราหน่อยได้ไหมคะ🥺

ใบงานการทำงานของ MQTT 1.MQTT คืออะไร คือ อุปกรณ์ติดต่อหรือสื่อสารกับอุปกรณ์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี loT (Internet of Things) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่% การสั่งปิด/เปิดไฟในบ้านจากที่ อิ่น ๆผานโทรศัพท์ .. " 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2.ส่วนประกอบของ MQTT 1.ผสง.(publish).2.ผู้รับ(subscribe).3.ตัวกลาง (MOTTBroker) 3.การสื่อสารของ MQTT ผู้รับหรือผู้สงจะใช้อุปกรณ์ชนิดไหนก็ได.66ค่ มีผลพพลิเคชั่นหรือโปรกรมที่สองสันโปรโตคอล.MQTT 4.ข้อตกลงระหว่างผู้ส่ง(Publisher) ผู้รับข้อมูล (MQTT Broker) ในการรับประกันการส่งข้อมูลมีกี่ระดับ อะไร บ้าง 4.1 4.2. 4.3.

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉