วิทยาศาสตร์

ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด และระบบหายใจของมนุษย์ ทํางานประสานสัมพันธ์กันอย่างไร

คำตอบ

ทานอาหารแล้วเมื่อย่อยเสร็จดูดซึมเข้าผ่านทางเส้นเลือด และการย่อยอาหารระดับเซลล์จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนจากระบบหายใจ

แสดงความคิดเห็น