ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ🙏🙏

7. 0ง ไดงวว 7 ”แ2 ๓. ความมันคง . , สามสิงคว ๕” ความสุภาพ 1 6 น ๓. สามสังคว ๕. “ โสฬสไตรยางค์ ” เป็นการสร้างคําแบบได . ๕. สามสิงคว ๑. คาสมาส ๒. คําข้อน ๊ หนังสือ “0 ' เว้นบาปเสาะ . คําประสม 1 0 11ก, | หนึ่งขาดปราศโ 5: “ หึงจิตคิดเกลียดคน .ดีกว่า ตัวแฮ. ร แล่แว่วัดนน์อล
๕. สามสงควงวงยบง นางโฆซาวานอ จา ๑๑. ข้อใดกล่าวถึงสุภาษิตนฤทุมนาการไม่ถูกต้อง 0 ๑. สุภาษิตนี้แต่งเป็นโคลง และมีรายนํา ๑ บท ๒. สุภาษิตนี้กล่าวถึงการปฏิบัติกิจ 6๕6-ชรัยการ* ๓. เนื้อหาของสุภาษิตนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคน ปฏิบัติได้ น . นฤทุมนาการ แปลว่า สภาพที่ปราศจาก ความเสียใจ
ซ ขุณะ % 0 พะ 9 ท ๆ( มท» 4 เกพ» 3 เศท» «@ (ท (7 เพ ร ๑ พพะ ส เพพย 6 เล » ๓ > ๓ % (พ 8 งเทพะ 8 เด ๕-- ค -- สะ ๕ นะ 4 แตลม ส« ๓ 4 ๓ ๑ ๑=๓๓ ๑ ๓ # * ชาติกักขพะคุร้าย สันดาน | , 5: . | | คงจะหาสิงพาล โทษให้ , ร | ถึงจะกล่าวคําหวาน คําชอบก็ดี | ร หาญหักเอาจนได้ ดั้งข้อเขาประสงค์ . ต ง 97 1 น : : 3 3 :3 3 7 +ท“7” 1+41 3 5๐1 ผ่ | | ๒๐. ข้อใดคือการสรุปโคลงข้างต้นที่ดีที่สุด 9 ๑. คนพาลย่อมทําลายผู้อื่น โทษให้ผู้ใด ๒. คนพาลย่อมพาลอยู่วันยังคํา เข"-ื ๓. คนพาลเป็นคนดร้ายโดยสันดาน ๕. คนพาลมักพูดคําหวานก่อนเสมอ ๒๑. ในสังคมปัจจุบันคนที่มีลักษณะเช่นใดน่ากลัวที่สุด - ๑. อย่าควรประมาทผู้ ทุรพล ๒. ชาติกักขหพะดูร้าย สันดาน รับฟัง «2 ยลดความทิฐิลงได้ # ล วริษยา
โคลงสุภาษิต ม.2 ภาษาไทย

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!