ภาษาไทย

ข้อ12-16ค่ะ
หนูทำไม่เป็นฮื้อ....
#ขอบคุณค่ะ

ค. คุณพ่อของเธอไม่ได้มาด้วยรึ ง ถานบกเวรยโวเล่64ง11 เวบ เรบออ1 เณย เนอง ๑๒. ข้อใดเป็นภาษาพูตที่ยั ปังไม่ได้ตกแต่งเรียบเรียง ก. ผมว่าตอนนี้ปู่ซักจะพูดมากไปสักหน่อย ค. ปู่หันมาทางผมทัน์ทีแล้วพูดกับผมด้วยเสียงอันดัง ๑๕ ข้อใดไม่มีคําสรรพนามตามหลังคํานามและหน้าที่อย่างเดียวกันในประโยค ก. ผมซื้อดินสอมาฝากน้อง ๑ แท่ง ข่. หลวงพ่อท่านอาพาธมานานแล้ว ค. ไก่มันพากันไปคุ้ยเขี่ยหาอาหาร ง ปรีดาเขาเล่าว่าเมื่อคืนนีเขาเห็นดาวตก ๑๕. ประโยคในข้อใดมีทั้งบูรุษสรรพนามที่แทนผู้พูด แทนผู้ที่พูดด้วย และแทนผู้ที่พูดถึง ก. เรามาหาเธอเพราะคิดถึงเขามาก ข. ฉันอยากจะชวนเธอไปเยี่ยมคุณปู่ที่โรงพยาบาล ค. ดิฉันขอเรียนท่านว่าดิฉันขัดสนยากจนจริงๆ -” ง็. ผมต้องการจะบอกคุณว่าผมติดธุระสําคัญมาพบคุณไม่ได้จริงๆ -+ ๕๕ “ผมเป็นคนปันจักรยานนะครับ มี มีปู่ อุ้มไอ้แจ้นังซ้อนท้าย” ภาษาที่ตกแต่งเรียบเรียงแล้วคือข้อใด ก. ผมเป็นคนขี่จักรยานนะมีปู่อุ้มเจ้าแจ้นั่งข้อนท้าย 1 ข. ผมเป็นคนซี่จักรยานให้ปู่อุ้มเจ้าแจ้นั่งข้อนท้าย ค. ผมเป็นคนถีบจักรยานให้ปูอุ้มเจ้าแจ้นั่งข้างท้าย ง. ผมเป็นคนขี่จักรยานให้ปอุ้มเจ้าแจ้โดยสารอยู่ข้างท้าย ๒. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ในบางครั้งเราสามารถเขียนโดยใช้ภาษาพูดได้ ข. ในบางครั้งเราสามารถพูดโดยใช้ภาษาเจียนได้ ง. ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นวัจนภาษา ข ไม่ว่าผมจะทําอะไร หรือจะไปทีเหน ง. คําพูดอย่างนี้ผมไม่ชอบเพรา ะเป็นคํ าพูดที่ใม่ไพเราะ - -+% ค. ภาษาพูดมีความสําคัญน้อยกว่าภาษาเขียน สสะ % 1 5 เส จ ๕คาาขบสัมพันธ์ไม่ถกต้อง

คำตอบ

12. ง น่าจะย่อให้สั้นได้ว่า ผมไม่ชอบคำพูดที่ไมไพเราะ จะสั้นกว่า
13. ก ข้อนี้ ข จะมีคำว่า ท่าน ค มัน ง เขา
14. ก เพราะมีทั้งเรา เธอและเขา ส่วน ข คุณปู่ไม่เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 ค่ะ ต้องเป็นท่าน
15. ข มั้งคะ
16. ค
ปล. ทั้งหมดนี้เดาล้วนๆค่ะ

แสดงความคิดเห็น