มัธยมปลาย
studygrammie_

studygrammie_

จังหวัด
เพชรบุรี
2006's
IG:studygrammie_🌩️🧃

โน้ต

จำนวนโน๊ต
9
จำนวนไลค์
230

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

[สอบกลางภาค] สังคมศึกษา ม.4 เทอม 1 ปก
  • มัธยมปลาย
  • สังคมศึกษา

[สอบกลางภาค] สั...

studygrammie_
31
0
ถั่วลันเตาของเมนเดล|พันธุศาสตร์ ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

ถั่วลันเตาของเม...

studygrammie_
26
0
ศัพท์ทางพันธุศาสตร์ ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

ศัพท์ทางพันธุศา...

studygrammie_
34
0
เทคนิคการทำโจทย์เรขาคณิต ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

เทคนิคการทำโจทย...

studygrammie_
9
0
พลังงานทดแทนม.2 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

พลังงานทดแทนม.2

studygrammie_
55
0