นาฏศิลป์

วิชาภาษาไทยเกี่ยวกับนาฏศิลป์อย่างไรบ้าง ช่วยหน่อยนะได้แค่ไม่กี่ข้อเอง

คำตอบ

เป็นวิชาที่แสดงออกถึงความเป็นไทยเหมือนกัน เพลงที่ใช้รำในวิชานาฏศิลป์ เป็นเพลงภาษาไทยที่ใช้ภาษาที่ค่อนข้างสละสลวย ซึ่งผู้ที่แต่งต้องมีความรู้เรื่องการใช้คำ การใช้ภาษาจากวิชาภาษาไทย บางการแสดงก็เป็นการแสดงจากเรื่องราวในวรรณคดี เช่น การแสดงชุดนางกอย

Diary

ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น