มัธยมต้น
dhamwarich

dhamwarich

tu81

โน้ต

จำนวนโน๊ต
7
จำนวนไลค์
713

Q&A

จำนวนคำตอบ
4
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
2