มัธยมปลาย
zowkster

zowkster

เพศ
หญิง
Ig phenohmx ขอไฟล์สรุปได้นะคับ

โน้ต

จำนวนโน๊ต
10
จำนวนไลค์
1510

Q&A

จำนวนคำตอบ
2
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

สังคมวิทยา ม.4 กลางภาคเทอม1 ปก
  • มัธยมปลาย
  • สังคมศึกษา

สังคมวิทยา ม.4 ...

zowkster
122
0
MyLearnVille[เรียนออนไลน์]vocabB ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาอังกฤษ

MyLearnVille[เร...

zowkster
90
0
MyLearnVille[เรียนออนไลน์]VocabA ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาอังกฤษ

MyLearnVille[เร...

zowkster
138
0
MyLearnVille[เรียนออนไลน์]Tenses ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาอังกฤษ

MyLearnVille[เร...

zowkster
259
1
[ปลายภาค] พันธุศาสตร์ ม.3 เทอม2 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

[ปลายภาค] พันธุ...

zowkster
90
0