มหาวิทยาลัย
sosaleepy

sosaleepy

interior architecture stu(dead💀!)
architecture and planning,thammasat u.
SPT86 | TU87 | APTU23

โน้ต

จำนวนโน๊ต
11
จำนวนไลค์
4114

Q&A

จำนวนคำตอบ
6
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1