คำตอบ

Ex1 B มีพลังงานศักย์ต่ำกว่า A เพราะ B อยู่ที่ความสูงต่ำกว่า A เมื่อเทียบกับระดับอ้างอิง
Ex2 B มีพลังงานศักย์เท่ากันกับ A เพราะ B อยู่ที่ความสูงเท่ากันกับ A เมื่อเทียบกับระดับอ้างอิง

Ex3 รถ B มีพลังงานจลน์มากกว่า เพราะมีอัตราเร็วมากกว่า โดยทั้งสองมีมวลเท่ากัน
Ex4 รถ A มีพลังงานจลน์มากกว่า เพราะมีมวลมากกว่า โดยทั้งสองมีอัตราเร็วเท่ากัน

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉