เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปวิทย์ ม.1 เทอม 1

316

3363

4

ข้อมูล

ผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม

เนื้อหาประกอบด้วย กล้องจุลทรรศน์,เซลล์,พืช,การแพร่,การออส,กระบวนการสืบพันธุ์ สรุปอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะ ลายมือเราไม่ค่อยสวย ขอให้โชคดีกับการสอบค่ะ (บางโรงเรียนเรียน เรียนไม่ตรงกันนะคะ)

ความคิดเห็น

เกรซ
เกรซ

อ่านง่ายมาก

เกรซ
เกรซ

อ่านง่ายมาก

เกรซ
เกรซ

รอติดตามอยู่น้า

มิ้ว'ว
มิ้ว'ว

เจอช้าไปสอบไปแย้ววว😓

News