Montira Paisalpana🍉💕

Montira Paisalpana🍉💕

จังหวัด
เมืองเชียงใหม่
ชีทสรุปวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

โน้ต

จำนวนโน๊ต
4
จำนวนไลค์
195

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

สรุปวิทย์ ม.1 [งานและพลังงาน] ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

สรุปวิทย์ ม.1 [...

Montira Paisalpana🍉💕
35
0
สรุปวิทย์ ม.1 [เรื่องแรง] ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

สรุปวิทย์ ม.1 [...

Montira Paisalpana🍉💕
25
1
สรุปวิทย์ ม.1 [เรื่องสาร] ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

สรุปวิทย์ ม.1 [...

Montira Paisalpana🍉💕
51
1
สรุปวิทย์ ม.1 [เรื่องพืช] ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

สรุปวิทย์ ม.1 [...

Montira Paisalpana🍉💕
84
0