วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะว่าทำถูกหรือเปล่า🙏

แบบฝึกหัดท้ายหน่วย เรื่อง คลื่นและแสง คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด 1.คลื่นนำที่เกิดจากแหล่งกำเนิดที่สั่นเร็วขึ้นจะมีือะไร เปลี่ยนแปลงนอกจาความถี่ 6.เลน์ส์ตาของคนเป็นเลนส์ชนิดใด ก.เลนส์เว้า ซ.เลนส์เว้าแกมนูน คลนส์นูน ง.เลนส์นูนแกมเว้า 2.เรตินามีหน้าที่คล้ายส่วนประกอบใดของกล้องถ่ายรูป ก.คาบเพิ่มขึ้น ข.ความยาวคลื่นลดลง ค.พลังงานมากขึ้น อัตราเร็วเพิ่มขึ้น 2.ปริมาณใดของคลื่นที่ใช้บอกค่านลังงานบนคลื่น ก.ความถี่ ซ.ความยาวคลื่น ก.ไดอะแฟรม ข.ชัตเตอร์ ค.เลนส์นูนหลายอันประกบกัน จฟิล์ม 8.คนสายตาสั้นต้องใช้แว่นที่ทำด้วยเลนส์เว้าเพราะเหตุใด ก.เลนส์เว้าทำให้เห็นวัตถุใกล้เข้ามา พ.เลนส์เว้าทำให้เห็นวัตถุโตขึ้นและไปอยู่ที่เรตินา ค.เลนส์เว้าทำให้ภาพของวัตถุเลื่อนออกไปอยู่ที่เรตินา Oแลนส์เว้าทำให้ภาพของวัตถุเลื่อนเข้ามาอยู่ที่เรตินา 9.เมื่อส่องกระจกนูน ก.หน้าใหญ่หัวตั้งพอเข้าใกล้หน้าเล็กลงหัวตั้ง ข.หน้าเล็กหัวตั้งพอเข้าใกล้หน้าใหญ่หัวตั้ง ค.หน้าใหญ่หัวตั้งพอเข้าใกล้หน้าใหญ่ขึ้นหัวตั้ง (จหน้าเล็กหัวกลับพอเข้าใกล้หน้าใหญ่ขึ้นหัวตั้ง 10.เลนส์นูนอันหนึ่งมีความยาวโฟกัส 10 เซนติเมตร วาง วัตถุห่างจากเลนส์ 20 เซนติเมตรข้อใดกล่าวถูก คนอมหลิจูด ง.อัตราเร็ว 3.คลื่นในข้อต่อไปนี้ข้อใดเป็นคลื่นประเภทเดียวกัน ก.คลื่นเสียง คลื่นวิทยุ คลื่นไม่โครเวฟ ข.คลื่นนำ คลื่นในเส้นเชือก ด.ดลื่นดล คลื่นในสปริง นนจะเห็นภาพที่มีลักษณะอย่างไร (ง.นส่ง คลื่นไฟฟ้ากระแสสลับ รังสีแกมมา 4.พิจารณาคลื่นทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ คลื่นในเส้นเชือกที่ 1 ป เกิดจากการสะบัดปลายเชือกขึ้นลง คลื่นผิวน้ำที่เกิดจาก วัตถุกระทบผิวน้ำและคลื่นเสียงในน้ำ ข้อใดผิด ก.คลื่นทั้ง 3 ชนิดเป็นคลื่นกล ขาคลื่นทั้ง 3 ชนิดเป็นคลื่นตามยาว ค.ดลื่นทั้ง 3 ชนิดเป็นการถ่ายโอนตามยาว ง.คลื่นทั้ง 3 ชนิดจะสะท้อนเมื่อผ่านตัวกลางต่างชนิดกัน 5.คลื่นใดต่อไปนี้เป็นคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการ ก.เกิดภาพจริงห่างจากเลนส์ 20 เซนติเมตรมีขนาดโต เป็น 2 เท่าของวัตถุ เคลื่อนที่ ( ขเกิดภาพจริงห่างจากเลนส์ 20 เซนติเมตรมีขนาดเท่า 1.คลื่นแสง วัตถุ 2.คลื่นเสียง ค.เกิดภาพจริงห่างจากเลนส์ 40 เซนติเมตร มีขนาดโต 3.คลื่นผิวน้ำ เป็น 2 เท่าของวัตถุ ง.เกิดภาพเสมือนห่างจากเลนส์ 20 เซนติเมตรมีขนาดเท่า ก.ข้อ 1 เท่านั้น ข้อ 2 และข้อ 3 วัตถุ ค.ข้อ 1 และข้อ 3 ะ น ง.ทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!