เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ ม.3

154

909

0

ข้อมูล

@beaberbq

@beaberbq

มัธยมต้น All

• a an the
• passive voice
• causative form
• question tag
รวมเนื้อหาที่เค้าเรียนนะคะ🤏🏻

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น