ชีววิทยา
มัธยมปลาย

channel protein และ cartier protein เป็น protein ที่พบใน cell membrane ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ ลำเลียงสารเข้า-ออกเซลล์ ประเภทใด

PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉