สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

2.นักเรียนคิดว่าปรากฏการณ์ใดทางธรณีภาคที่นักเรียนพบเห็นจากสื่อต่างๆมากที่สุดพร้อมยกตัวอย่างเหตุการ

PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉