วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ขัอคำตอบข้อ14หน่อยนะคะส่งพรุ่งนี้

14) ต้องใช้ปริมาณความร้อนกี่กิโลจูล ในการทำให้ทองคำ 2.5 กิโลกรัม ที่อุณหภูมิ 1,063 องศาเซลเซียส เปลี่ยน สถานะจากของแข็งเป็นของเหลว (กำหนดให้ หลอมของทอง = 64.5 kJ/kg) ตอบ 15) จากแผนภาพ สาร A 50 กรัม และสาร B 30 กรัม ที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียสเท่ากัน ปริมาณความร้อนที่ ทำให้สารทั้งสองมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น 100 องศาเซลเซียส จะมีค่าเท่ากันหรือไม่ อย่างไร กำหนดให้ สารA = 0.3 cal/g °C ตอบ Can = 0.2 cal/g °C สาร A 50 g 10 °C สาร B 30 g 10 °C QA น้ำแข็ง 5 g 0 °C QB น้ำ 5 S 100 °C 16) จากแผนภาพ ในการทำให้น้ำแข็งมวล 5 กรัม ที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส หลอมเหลวจนกลายเป็นน้ำทั้งห ปริมาณความร้อนที่ใช้จะเท่ากับ การทำให้น้ำมวล 5 กรัม ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส กลายเป็นไอน้ำทั้งหมด สาร A 50 g 100 °C หรือไม่ อย่างไร กำหนดให้ หลอมของน้ำ = 80 cal/s ไอของน้ำ = 540 cal/g สาร B 30 g 100 °C Q₁ น้ำ 5 3 0 °C ไอน้ำ 5 100 °C ตอบ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉