วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ขอคำตอบ

ล้อและเพลาจงเป็นเครื่องกลที่ช่วยผ่อนแรง แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ รัศมีของล้อและเพลา ซึ่งถ้าต้องการผ่อนแรงมากรัศมีของล้อและเพลาต้อง แตกต่างกันมาก }}}} | Topic Question คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ก็นำหลักการของล้อและเพลามาใช้เช่น เดียวกัน โดยมีลูกบิดเป็นล้อและแกน ลูกบิดเป็นเพลา 1. คุณพ่อถือตุ้มน้ำหนักมวล 5 กิโลกรัม ไว้ในมือเป็นเวลา 5 นาที จากนั้นคุณพ่อยกตุ้มน้ำหนักขึ้นและลงเป็นเวลา 30 นาที จงหาว่าเมื่อใดบ้างที่เกิดงานในทางฟิสิกส์ 2. ชายคนหนึ่งแบกวัตถุมวล 10 กิโลกรัม ไว้บนบ่า เดินขึ้นสะพานลอยข้ามถนนซึ่งสูง 5 เมตร จากพื้นถนน ยาว 30 เมตร เป็นเวลา 2 นาที จงหางานและกำลังที่เกิดขึ้นจากการแบกวัตถุของชายคนนี้ 3. ค้อนงัดตะปูมีหลักการทำงานเหมือนกับเครื่องกลชนิดใดบ้าง และช่วยผ่อนแรงได้อย่างไร งานและพลังงาน 57

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉