ภาษาไทย
มหาวิทยาลัย

ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างส่งผลต่อเด็กอย่างไร
*ควรตอบยังไงดีคะ

คำตอบ

เด็กจะมีการซึมซับภาษาที่ผู้ใหญ่พูด เช่น ภาษาถิ่น ภาษาในชีวิตประจำวัน และภาษาต่างประเทศค่ะ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉