ภาษาไทย
มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยคะ ไม่เข้าใจ

รายวิชา GELA101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หน่วยกิต 3 (3-0-6) กลุ่มที่ 356 ผู้สอน: อาจารย์ครไพ นับสิบ งานรายบุคคล เขียนตอบใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านสิบข้อ แบบฝึกหัดการอ่านจับใจความสำคัญ ข้อที่ 1) ร้อนจัดหรือเย็นจัดเป็นสิ่งขัดขวางในการรู้รสอย่างมาก ถ้ามิตรไม่เคยกินอาหารร้อนจัดก็แสดงว่า มิตรไม่เคยรู้รสอาหารทุกรสในทำนองเดียวกัน ถ้าเราเอาก้อนน้ำแข็งวางบนลิ้น ตอนแรกจะรู้สึกเย็น แต่ลิ้น ไม่รู้รสจนกว่าจะได้รับความอบอุ่น นั่นคือลิ้นจะรู้รสต่อเมื่อน้ำแข็งที่ใส่บนลิ้นละลาย (1 คะแนน) ใจความสําคัญ คือ ข้อที่ 2) แมลงได้ชื่อว่าเป็นนักสถาปนิก และนักก่อสร้างมานานก่อนที่มนุษย์จะรู้จักคิดสร้างบ้านเสียอีก ปลวกรู้จักสร้างตึกระฟ้า ตัวต่อรู้จักผสมดินก่อปูน ตัวแก้วรู้จักในเส้นไหมเป็นที่อยู่ มารู้จักสร้างอาณาจักร และเมืองหลวงเป็นสัดส่วน และที่น่าประทับใจก็คือ การรู้จักสร้างบ้านของแมลงเหล่านี้ แมลงทำไปโดย สัญชาตญาณทั้งสิ้น 11 คะแนน) ใจความสำคัญ คือ ข้อที่ 3) คาเวียร์ ไม่ใช่ชื่อปลาแต่เป็นชื่อไข่ปลาชนิดที่เอามาดองเค็มแล้ว และไข่ปลาที่จะนำมาดองเค็มได้ นั้นไม่ใช่ใช้ได้ทุกชนิด ชนิดที่มาทำไข่คาเวียร์ต้องเป็นปลาใหญ่ชนิดโบราณมีอายุมาในโลกตั้ง ๔๐๐ ล้านปี สมัยยุคเดโวเนียนนั่นแหละครับ ปลาโบราณ เรียกกันว่า ปลาสเตอร์เจียน (1 คะแนน) ใจความสําคัญ คือ ข้อที่ 4) ชายผู้หนึ่งขับเกวียนไปในป่า ลูกล้อเกวียนตกหล่มลึก ควายลากไปไม่ไหว ชายผู้นั้นกลัวจะมืดค่ำอยู่ กลางทาง จึงบนบานขอให้เทวดาช่วย ในขณะนั้นเทวดาที่เป็นเจ้าป่าลงมาบอกแก่ชายผู้นั้นว่า “จะยืนดูอยู่ทำไม อีกเล่า จงเอาบ่าแบกล้อเข้าแล้วเงี่ยนควายให้เดิน ลูกล้อก็จะเคลื่อนที่ขึ้นจากหล่มได้ การที่ร้องโวยวายไป เสียก่อนยังไม่ทันจะได้ลองกำลังของตนให้เต็มฝีมือดังนี้ จะให้ใครเขามีแก่ใจช่วยเจ้าได้” (1 คะแนน)
ทฤษฎี

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?