คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ใครรู้ช่วยบอกทีค่ะ

16. (a+b) มีความหมายตรงกับข้อใด (Onet61) 1) (axb)+(axb)+(axb) 2) (axb)x(a>b)x(a+b) 3) (a+b)x(a+b)x(a+b) 4) (a+b)+(a+b)+(a+b)

คำตอบ

ตอบข้อ3ค่ะ
2³ อ่านว่า 2 ยกกำลัง3 คือการที่ 2 คูณกัน 3 ตัว
แบบนี้ 2×2×2 ถ้าเจอกรณีแบบนี้ (a+b)³ ก็จะเป็น (a+b) คูณกัน 3 ตัวค่ะ แบบนี้ (a+b)×(a+b)×(a+b) ค่ะ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉