วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย

มีใครพอจะรู้ คุณสมบัติข้อถดถอย5ข้อ (ในเชิงสถิติไหมครับ)

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉