คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ช่วยแต่งประโยคแบบ Active และ Passive voice หน่อยค่ะ เกี่ยวกับสุขภาพ วิทย์การแพทย์ สาธารณสุข 🙏

คำตอบ

1. Doctors examine the lungs of covid-19 patients
The lungs of covid-19 patients are examined by doctors.
2. There are many normal floras in our bodies.
3. What's the diffirence between bacteria gram + and gram -?
4. Nurses inject the drug through patient's arm.
The drug is injected through patient's arm by a nurse.
5. Some types of protein are hormones.

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉