คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัย

บอกหน่อยครับ

16. จงหาพจน์ทั่วไป และผลบวก 10 พจน์แรก ของลำดับ 3000, 2950, 2000,......

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉