คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ช่วยแก้โจทย์หน่อยค่ะ

1. S 10x sin 5x dx 2 S 4 xe -2x dx S (y + 3) In y dy

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉