ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

พอจะอธิบายได้ไหมคะว่า hของเหลว วัดยังไง 🥺🥲

ระดับทอ่านค่าความดัน katrunkantudantun ความลึกของรอง รองเทว
ของไหล ความหนาแน่นของไหล

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉