ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

รบกวนหน่อยครับ เรื่องของไหล

13. บ้านหลังหนึ่ง น้ำไหลเข้าในท่อนล่างด้วยอัตราเร็ว 10 เมตรต่อวินาที ท่อนต่อจากชั้นล่างขึ้นชั้นบน โดยเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่ชั้นล่างและชั้นบนมีค่าเท่ากับ 20 เซนติเมตร และ 35 เซนติเมตร ตามลำดับ ถ้าท่อชั้นบนอยู่สูงกว่าชั้นล่าง 80 เซนติเมตร และความดันน้ำที่ตำแหน่งปลายท่อชั้นบน เท่ากับ 2x10 นิวตันต่อตารางเมตร ความดันในท่อชั้นล่างมีค่าเท่าไร 14. น้ำไหลในท่อแนวระดับขนาดพื้นที่หน้าตัด 0,000 ตารางเมตร ด้วยอัตราการไหล 0.004 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที ณ จุดนี้วัดความดันได้ 12X10 นิวตันต่อตารางเมตร เมื่อไหลผ่านจุดที่อยู่ห่างกันไม่ไกลนัก ความดันลดลงเป็น 1.0x10 นิวตันต่อตารางเมตร พื้นที่หน้าตัดของท่อที่ตำแหน่งนี้มีค่าเท่าไร 15. สมมติให้อากาศที่ไหลผ่านปีกด้านบนของเครื่องบินมีความเร็ว 40 เมตรต่อวินาที และด้านล่างมีความเร็ว 30 เมตรต่อวินาที ถ้าเครื่องบินมีมวล 300 กิโลกรัม และพื้นที่ปีกเท่ากับ 5 ตารางเมตร แรงยกที่กระทำ ต่อเครื่องบินเนื่องจากความดันอากาศมีค่าเท่าไร กำหนดให้ความหนาแน่นของอากาศเท่ากับ 1.3 กิโลกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉