วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ช่วยแปลภาษาให้สักนิดได้มั้ยค่ะ อ่อนภาษาอังกฤษมากๆเลยฮ้าบ🙏🏻

8.13 Determine which diodes are forward biased and which are reverse-biased in the configurations shown in Figure P8.13. Assuming a 0.7-V drop across each forward-biased diode, determine the output voltage. +5 V OK OVOK -10 V D₁ D₂ D3 (b) +5 V OK -5 VOKH +5 V OK -5 VOKH +15 V R O Vout Q+5 V D₁ D₂ D3 D4 (a) R Vout -5 VOKH +5 V OK D₁ D₂ (c) -10 V R O Vout
ไฟฟ้า คอม วิดวะ

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉