วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย

หา I1 I2 ยังไงหรอคับบ

1A 122 -M- 1₂ (41 352 f 2V 121352 4V k+i P = 1 A MN- 32
วงจรไฟฟ้า
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?