ภาษาไทย
มัธยมปลาย

รบกวนช่วยเค้าหน่อยน้า ขอบคุณล่วงหน้างับ.💟

4. บอกแนวทางการนำบทเรียนจากเหตุการณ์การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ที่นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ***************

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉