คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

関係詞what節
be known as ~
を組み合わせます
(occurs in what is known as the troposphere)

แสดงความคิดเห็น
PromotionBanner
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?