ภาษาไทย
มัธยมต้น

👇🏻👇🏻

ข้อใดใช้ค่าได้ถูกต้องตรงตามความหมาย * O เขาทำงานได้ปริมาณเกินหน้ามากกว่าทุกครั้ง น้องสามของฉันทํางานหนักจนเกินตัว เขาปอกมะพร้าวมากจนเกินแกง เธองอนเขาจนเกินเลย ข้อใดใช้ลักษณะนามเหมือนกันทุกค () ลูกชิ้น ลูกดอก ลูกเต๋า ลูกนิมิตร ไม้เท้า ไม้จิ้มฟัน ไม้เรียว ไม้พาย O ผ้าสบง ผ้าบังสุกุล ผ้าสไบ ผ้าไตร ใบขับขี่ ใบตอง ใบพัด ใบเสมา O โคลงสามสุภาพ อินทรวิเชียรฉันท์ * หั่นเต้าหู้ลงทอด น้ำมันหยอดลงกระทะ ตั้งไฟกลาง ดีจ้ะ เหลืองแล้วละตักขึ้นเร็วข้อความนี้ หากแบ่งวรรคให้ถูกต้องจะได้ค่าประพันธ์ตามข้อใด ร่ายสุภาพ กาพย์ยานี X 2/2

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉