คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยทำคนิต อนุกรมให้หน่อยค้าบ

81, 4, = 16 และ Sn = 55 จงหาค่า กำหนดให้ 41 = 81, an และ 7
เรื่อง ลำดับเเละอนุกรม หาค่าn

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉