มัธยมปลาย
Napat

Napat

จังหวัด
ชลบุรี
Mathematics is not easy but i try..
MA@KMUTNB

โน้ต

จำนวนโน๊ต
9
จำนวนไลค์
140

Q&A

จำนวนคำตอบ
43
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
7

สมุดโน้ตสาธารณะs

สมการกำลังสอง ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

สมการกำลังสอง

Napat
4
0
เซต ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

เซต

Napat
14
2
แยกตัวประกอบพหุนาม ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

แยกตัวประกอบพหุนาม

Napat
7
0
ลำดับและอนุกรม ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

ลำดับและอนุกรม

Napat
11
0
ตรรกศาสตร์ ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

ตรรกศาสตร์

Napat
11
0