ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยทีค่ะเป็นโควิดมาไม่รู้เรื่องเลย;^;

การเกิดกระแสประสาท จากภาพการเกิดกระแสประสาท จงตอบคำถามให้ถูกต้อง โทดี่ยม นอก ++++ ++++ + + + + ++++ 3 4 1 ++++ ++++ ++++ 1. ตำแหน่งใดบ้างที่ Nat pump กำลังทำงานอยู่...... 1,5 2. ตำแหน่งใดบ้างที่ Na-K pump กำลังทำงานอยู่...................... 3. ตำแหน่งใดที่ K + pump กำลังทำงาน และอาจส่งผลให้เกิด undershoot 4. น่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นกับตำแหน่งที่ 5 5. บริเวณตำแหน่งใด ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้าเกิดการเปลี่ยนแปลง ........... 5 เหตุการณ์การเกิดกระแสประสาทดังต่อไปนี้ จงเรียงลำดับให้ถูกต้อง เหตุการณ์การเกิดกระแสประสาท การเกิด ดก่อน + + + + + + + + 5 ++++ ทิศทางกระแสประสาท (6). C 7. ลำดับเหตุการณ์ใด คือระยะ Resting stage 8. ลำดับเหตุการณ์ใดคือระยะ Undershoot 9. ลำดับเหตุการณ์ใดที่ส่งผลให้เกิดกระแสประสาทในระยะแรก A Two a 5 dow A. Na+ Pump ปิด K+ Pump เปิด ส่งผลให้ K+ ผ่านออกนอกเซลล์ B. สิ่งเร้ามากระตุ้นจนถึง threshold C. Na-K Pump เปิดทำงาน ส่งผลให้ความต่างศักย์ภายใน และภายนอกเซลล์อยู่ที่ประมาณ 70 m D. K+ Pump ปิด และ Na-K Pump เปิดทำงาน ส่งผลทำให้ค่าศักย์ไฟฟ้ากลับมาที่ 70 mV E. K+ ยังคงออกภายนอกเซลล์เรื่อย ๆ ส่งผลให้ศักย์ไฟฟ้าเป็นลบมากกว่า 70 mV F. ความต่างศักย์เปลี่ยนเป็น +30 mV 6. ความต่างศักย์ระหว่างภายใน และภายนอกเซลล์กลับมาเป็นลบ อีกครั้ง H. Na+ Pump เปิด (ไม่พร้อมใช้งาน) ส่งผลให้ Na เข้าสู่ภายในเซลล์ เกิดหลัง B - F -> A > H E D G วิชา ชีววิทยา 5 ครูผู้สอน นางสาวปิยาภรณ์ รักษ์รอด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย สด และเท

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉