ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะ ว่าทำถูกหรือป่าว การเติม
V.i / V.t
V.2
V.ing
🙏🙏🙏🙏

09/06/2022 V.inf 1 Accept 2 Add 3 Agree 4 Ask 5 Allow 6 Announce 7 Attach 8 Avoid 9 Bam 10 Beg 11 Bury 12 Calculate 13 Change 14 Damage 15 Delay 16 Delight 17 Develop 18 Flood 19 Expect 20 End 21 Identify 22 Laugh Verb Classification V.I / V.Tun V. 2 V.ing V.I/V.T Accepted Accepting V.I/V.T. Added Adding 19 V.I Agreed Agreeing เหมอวย V.I/V.T Asked Asking angl V.I Allowed Aloowing อนุญาต V.Th Anno need Announcing abuel V.T/V.T Attached Attaching Attaching 66%6216207 g 1 d V.T Avoided Avoiding หลกเลยง q V.I/V.T Bammed Bamming หาม V.I /V.To Begged Begging 210 30วัน d V.T Bured I. Burying leng O V.T/V.T Calculated Calculating 925 V.T Changed Changing V.I/V.T Changmg เปลี่ยน Damaged Domading ความเสียหาย V.I/V.T Delayed Delaying ล่าช้า V.I Delighted Delighting พอใจ d V.I /V.T Developed Developing w พัฒนา เติบโ z V.I/V.T Flooded Flooding นาท่วม หลาก V.I/ V.T Expected Expecting mg O Ended Ending จบ, ด.ทลาย Identified Identifying แยกแยะ d Laughed Laughing ovate เซาะ V.I/V.T Ended V.I/V.T V.I Meaning ยอมรับ เฟม
V. inf 23 Mix 24 Lie 25 Invite 26 Obey 29 Nod 28 Melt 29 Rain 30 Water 31 Creep 32 Dive V. 2 Mixed Mixing Lay Lying โกหก Invited Inviting เชิญชวน V.I/ V.T Obeyed Obeying เชื่อฟัง V.I/V.T Jorn Nodded Nodding in loren หงา V.I/V.T Melted Melting กลาย LA V.I Rained Raining ฝนลงเม งเม็ด 4 ฝน 2 V.Throom Watered Watering 50161 987 50 La V.I Creeped Creeping A เล็ดลอด N O V.I Dived/Dove Diving en 67 15% ber07967 กระโดด 9 V00 V.In Felt Feeling สา aj V.I/V.I Heard Hearing VA bejb V.I/V.T Hide To Hiding อน V.I Overslept Oversleeping 429%84 ง่วงนอน V.I/V.T Overstayed Overstaying m อยเกมเวลา 91 V.I/V.T Proved Proving Apach V.I Sinked Sinking คม TV.I/V.T Smelt/ Smelled Smelling กลม ดม สดดม 21 V.I/V.T tasted tasting รสชาติ มรส เช 91 q bahltv.I Rised Rising 292196 9 V.I Shined Shining ส่องแสง เปล่งปลั่ง V.I Swelled Swelling บวมนม บ LA V.ISIT Creeped Creeping คืบคลาน, เลด ลด สุขสน V.T bath. Confused I. Confusing V.I /V.T V.I/ V.T V.I path V.I 33 Feel 34 Hear 35 Hide 36 Oversleep 39 Overstay 38 Prove 39 Sink 40 Smell 41 Taste 42 Rise 43 Shine 44 5 well 45 Creep 46 Confuse V.ing Meaning evoren g

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

นี่ค่า

บูบู้

เเล้วสองอันนี้หนูถูกไหมคะ🙏🙏

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉