เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[GAT/PAT60 ]เทคนิคgat eng100+

2099

13002

1

ข้อมูล

Itsnumpueng

Itsnumpueng

ศัพท์ที่ออกบ่อยใน GAT ENG
ใกล้วันสอบ Gat pat ครั้ง ที่ 1
แล้วสู้ค่าา พี่60
-speaking and conversation
-vocabulary
-structure and writing
-read comprehensive

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

ขอบคุณจ้า

News