เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[GAT/PAT60 ]เทคนิคgat eng100+

1646

8247

0

ข้อมูล

Im Numpueng

Im Numpueng

ศัพท์ที่ออกบ่อยใน GAT ENG
ใกล้วันสอบ Gat pat ครั้ง ที่ 1
แล้วสู้ค่าา พี่60
-speaking and conversation
-vocabulary
-structure and writing
-read comprehensive

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้