วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

1 นำเซลล์ชนิดหนึ่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.005 มิลลิเมตรมาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อให้มีขนาด 2 มิลลิเมตรควรใช้กำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุเท่าใด ถ้าขยายของเลนส์เป็นใกล้ตาเป็น 10 เท่า

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉