ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

120.0 มีเลขนัยสำคัญกี่ตัวคะ

เลขนัยสำคัญ

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉