เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ฟิสิกส์ ม.4💖สอบกลางภาค

469

5121

0

ข้อมูล

𝕭𝖚𝖓𝖓𝖎𝖎🐰❤️

𝕭𝖚𝖓𝖓𝖎𝖎🐰❤️

มัธยมปลาย 1

กลับมาแว้ววว กับโน๊ตฟิสิกส์🥰 ฝากน้องด้วยน้าาา หัวข้อก็จะมีบท1🐰(ระบบหน่วย การแปลงหน่วย เลขนัยสำคัญ การบวกลบคูณหารเลขนัยสำคัญ ความไม่แน่นอนในการวัด การรายงานความคลาดเคลื่อน การวิเคราะห์ผลการทดลอง) บท2🙈การเคลื่อนที่เส้นตรง เครื่องเคาะ กราฟst vt at การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่(แนวดิ่ง แนวราบ)❤️‍🔥🤏🏻

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News