ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

สอบถามวิชาฟิสิกส์ พอดีเรียนเเล้วไม่เข้าใจ รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ

แบบฝึกหัดที่ 4.3 คำนวณหาผลลัพธ์ตามหลักเลขนัยสำคัญ 1. 5.2 x 10³ m + 7.3 × 10³ m 2. 7.56 cm x 3.2 cm 3. 2.0 uF + 1.5 pF 4. 125 ks + 12.5 MQ 5. (0.54 x 10³) (12.5 × 10²) 6. 0.028 x 10 8. 7. 13.5 x 10³ kg - 12 × 10² kg 29 g 120 cm Hornbo 3 m + 7.020 × 10-² 9. 1.898 m 5.45 stan 10. ค่าเฉลี่ยของ 2.70, 3.5 และ 4.489 therehered an m แบบฝึกหั คำนวณหา 1. นําแท่ แท่งไ 2. นําปีก จนหม ก) ม ข) ป ลูก
แบบฝึกหัดที่ 4.4 คำนวณหาผลลัพธ์ตามหลักเลขนัยสำคัญ 1. นำแท่งไม้ 2 แท่ง ที่มีความยาว 7.50 เซนติเมตร และ 3.268 เซนติเมตร มาต่อกันจะได้ แท่งไม้ที่มีความยาวเท่าใด as fotinzuur 2. นำบีกเกอร์ใบหนึ่งใส่น้ำจนเกือบเต็ม มานั่งบนตาชั่งอ่านค่าได้ 200.0 กรัม จากนั้นเทน้ำออก จนหมดแล้วนำไปชั่งใหม่อ่านค่าได้ 125.6 กรัม จงคำนวณหา ก) มวลของน้ำที่เทออกไปในหน่วยกิโลกรัม ข) ปริมาตรของน้ำที่เทออกไป เมื่อกำหนดให้ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร การศึกษาวิชาฟิสิกส์ 7

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉